Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materské školy Vežké KapušanyHžada
 
 

Rólunk

„Legyen az óvoda a játéké, legyen az óvoda élményszerű, legyen olyan játékos, hogy a gyermek felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni, tapasztalatokat gyűjteni.”

/Dr. Kovács György/

 

Címe:  L.N.Tolstého 89/20, 079 01 Vežké Kapušany

Elérhetősége: +421 56/638 21 42

Email címe: mskola.vkapusany@gmail.com

  

Csoportok száma: 4

Óvodai férőhelyek száma: 86

Óvodapedagógusok száma: 9 +1fő

Intézmény nyitva tart: Hétfő – Péntek: 6:00- 16:30

 

   Intézményünk  2005. július elsején kezdte el működését, mint ÖNÁLLÓ MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA.  

    Az L.N.Tolsztoj lakótelep emeletes házai között békés, nyugodt környezetben található 4 csoportos óvodánk , melyek mindegyike külön bejárattal rendelkezik. A csoportok mindegyikéhez külön öltöző, mosdó és háló tartozik.

Az óvoda zavartalan működéséhez fontosnak tartjuk a személyi feltételeken túl a megfelelő intézményi környezet és a tárgyi feltételek biztosítását is. A gyermekek életének megszervezéséhez igyekszünk egészséges, esztétikus környezetet biztosítani. Mindezek elérése érdekében folyamatosan igyekszünk olyan eszközöket beszerezni, melyek megléte folyamatosan vonzóvá teszi gyermekeink számára az óvodai életet. Az óvoda saját konyhával rendelkezik, ami biztosítja a gyermekek napi étkeztetését. Az udvar biztosítja az óvodások mozgásigényének kielégítését, területét füves, kövezett, napos és árnyas részek alkotják, fából épített játékok, homokozók várják a gyermekeket.

A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, életformája, a kapcsolattartás eszköze, ezért a játéknak nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyéni képességek és részfunkciók fejlesztésénél. A gyermekek koruknak megfelelő szinten, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, hagyományos ünnepeit, s a hétköznapok szokásőrző tevékenységeit az évről-évre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt.

Az óvoda indulásakor az alapvető célok kitűzésekor figyelembe vettük a városban működő szervezetekkel és intézményekkel való együttműködést, a Magyar Közösségi Házzal (melynek köszönhetően 1 millió forint támogatást kaptunk induláskor a magyarországi MOL-tól), továbbá a CSEMADOK helyi alapszervezetével, az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű alapiskolával és a Művészeti Iskolával. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Szabadidőközponttal, amely rendszeres szabadidős tevékenységeket kínál szakkörök formájában óvodásainknak.

Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.


 
ÚvodÚvodná stránka