Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materské školy Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kalendár aktivít

Mesiac

Aktivita

zodpovedný

Forma/obsahové zemeranie

IX.

Šikovníci - celý rok

Uč. I.II.V. tr. CVČ

Krúžky: Oboznamovanie s anglickým jazykom, futbalový krúžok

Ľudový a moderný tanec

Dúhový kolotoč -  téma „O čom snívam“

Pocsiková

Prehliadka výtvarnej tvorivosti vyhlásená MŠ SR – do 19.10.2018

Zdravie z prírodnej lekárne - herbár

Tr. učiteľky

Tvorba triednych herbárov - spoznávať   zdravotnú silu byliniek

„Na ceste si pozor daj“

Beczová,

Czapová

Školský projekt: správny chodec, cyklista

X.

„Stratená rozprávka“

Uvegešová

Aktivity: láska k rozprávkam

Na školskom dvore po celý rok

Uč. I.II.V. tr.

Sezonné  pracovné činnosti: hrabanie lístia, sadenie ,čistenie snehu, polievanie kvetov

Bolo raz jabĺčko malé (21.10. Deň jabĺk)

Hornyáková

Aktivity  o jabĺčkach: divadielko, ochutnávka, emócie chorý - zdravý

Turistická vychádzka

Uč. I.II.V. tr.

Turistická vychádzka s cieľom zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkové učenie

Jeseň medzi nami

+ voňavý darček

Tr. učiteľky

Tvorivé dielne so starými rodičmi + čajové posedenie

Strašiaci z dvora + Hallowen

Tr. učiteľky

Triedy zhotovujú strašiakov - prehliadka  strašiakov

XI.

Deň materských škôl

Tr. uč.

Aktivity na šk. dvore

Cirkus prichádza

Tr.uč.

Vystúpenie cirkusových čísiel

Malý počtár

Czapová

Školský kvíz - aktivity na matematiku, logiku

 

Na ceste si pozor daj

Dančová

Budovanie dopravného ihriska

XII

Červená čiapočka -divadlo

Dančová

Kultúrno - spoločenské návyky:

Mikuláš, čo nám dáš

Tr.uč.

Vítanie Mikuláša, diskotéka

List Ježiškovi

 

Tr.uč.

Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí. Exkurzia na pošte.

Svieť nám stromček jagavý...

Tr.uč.

Vystúpenie pre rodičov

I.

Čítanie v knižnici

Uč. I.II.V. tr.

Čítateľské a dramatické kútiky, Odpolud. čítanie v ŠKD - spolupráca so ZŠ

„Srdiečko moje“

Šipošová

Aktivity o ľudskom tele, zdraví, prevencii

Staráme sa o zvieratká

Jencsoová

Beseda s poľovníkom v rámci týždňa: Dobrú chuť zvieratká

Spoznaj svoje mesto

Tr. učiteľky

Realizácia vychádzok k významným budovám v mestách a spoznávanie ich účelu v rámci témy Moje mesto

II

Roztancovaná škôlka

 

Podolcová

Fašiangový karneval/Tanec, spev, súťaživé hry v tanci

 

Budem žiakom

Uč. I.II.V. tr.

Prípravné triedy na návšteve ZŠ v rámci spolupráce

Veselé zúbky

Tr. uč.

Exkurzia, aktivity na ochranu chrupu

III.

Tajomstvo knihy

 

Školský kvíz

Jarná poézia

Baloghová

Prednes - šk. kolo

„Napoj ma vodička“

Pellerová

Aktivity o vode,  jej sile, zdraví, šetrení

MDŽ

Léková

Vystúpenie detí s programom pre klientov Domova dôchodcov

IV.

„Eko záhradky“

Uč. I.II.V. tr.

Sadenie a starostlivosť o kvety

Deň narcisov

Podolcová

Celoslovenská zbierka a podpora boja proti rakovine

Ahoj Zem

Beczová

Léková

Aktivity, hry  na poznávanie a ochranu prírody, oslava Dňa Zeme

Malý  ochranár

Pócsiková

Šk. kvíz  o ochranárskych návykoch detí

Veľkonočné vajíčko

Všetky triedy

Tvorivé popoludnie s rodičmi

„Sadíme my máje...“

Jencsová

Ľudové zvyky a tradície pri stavaní májov

V.

Mobilné planetárium

Dančová

Exkurzia do hvezdárne - spoznávame vesmír, planéty

Na farme

Kaszonyiová

Exkurzia: Prehlbovať poznatky o zvieracej ríši / exkurzia na farme

Srdiečko pre mamičku

Všetky triedy

Vystúpenie pre mamičky

Country bál (Svet. Deň rodiny)

Celý kolektív

Tanečná zábava v spolupráci s rodičmi

„Horí„

Vinceová, Šamudovská

Cvičný požiarny poplach

 

Deň mlieka v školách

Hudáková

Aktivity zamerané na konzumáciu mliečnych výrobkov

VI.

MDD – deň plný zábavy

Tr.uč.

Oslava MDD, zábavné súťaživé hry s odmenou, diskotéka

Kto nám stráži hranice?

Kaszonyiová

Prehliadka práce  pohraničiarov, ich techniky, psovodov

Depistáž

Uč. I.II.V. tr., riad. MŠ

Orientačné testovanie detí z prípravných tried v spolupráci s CPPPaP Sobrance 

Cvičí celá škôlka   

Pellerová, Uvegešová

Týždeň ranných cvičení na šk. dvore

Škôlka na výlete

Tr.uč., RZ

Spoločný výlet rodičov a detí do ZOO, na kúpalisko

Rozlúčka s MŠ

Uč. I.II.V. tr.

Slávnostná rozlúčka za prítomnosti rodičov


 
ÚvodÚvodná stránka